Lid worden

Jij wil ook leuke activiteiten, gezellige borrels en nieuwe mensen leren kennen? Of wil je lid worden vanwege de interessante inhoudelijke activiteiten die we organiseren? In ieder geval wil jij je inschrijven. Leuk!

Vul onderstaand inschrijfformulier in, en we geven je zo snel mogelijk een bevestiging. Bedankt!

Algemene voorwaarden

- Met het ondertekenen van dit document, machtig ik S.V. Epione (IBAN: NL26 BUNQ 2207 8076 73) tot jaarlijkse afschrijving via doorlopende SEPA incasso-opdrachten van de verschuldigde contributie van €15,-)

- Je mag lid worden als je verpleegkunde studeert aan de Hogeschool Leiden.

- Het lidmaatschap der Studievereniging Epione wordt per 1 augustus automatisch verlengd met een jaar, mits er vóór 31 juli van dat jaar een schriftelijke opzegging van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijk bericht.

- De contributie die dient te worden voldaan bedraagt € 15,- per collegejaar. Door het ondertekenen van de algemene voorwaarden verplicht het lid zich tot het betalen van de contributie. Bij het niet (tijdig) betalen van het lidmaatschapsgeld behoudt het bestuur van de vereniging zich het recht om gepaste maatregelen te treffen.

- Bent u het niet eens met de afschrijving van het geldbedrag, kunt u deze nog retourneren binnen achtweken.

- Persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt door Studievereniging Epione en eventueel voor een toekomstig verenigingsblad.

- Door ondertekening van dit document bevestig ik dat S.V. Epione niet aansprakelijk is voor diefstal, verlies van eigendommen of lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens activiteiten.

- S.V. Epione mag foto’s en video’s van mij maken en publiceren op openbare media, de website, nieuwsbrief en deze gebruiken op promotiemateriaal van de vereniging.